22.10.27

Rehabilitering med Curest VR – Varför det funkar!

Efter enbart 12 veckors rehabilitering med Curest VR gick Christina från att ha tagit höga doser smärtstillande läkemedel dagligen på grund av en whiplashskada, till att sedan juli enbart behövt några enstaka Alvedon. Nu förklarar Professor Ulrik Röijezon orsaker till Christinas fantastiska framgångar efter rehabilitering med Curest VR.

Det är mycket positivt att höra Christinas berättelse och de positiva effekterna med minskad smärta och minskat behov av smärtlindrande mediciner hon upplever med hjälp av VR-träningen efter hennes whiplashskada.

Träning är grundstommen vid rehabilitering av smärttillstånd i muskler och leder. Det finns en mängd olika träningsformer med olika syften, till exempel styrke- och uthållighetsträning för att förbättra muskelfunktion, rörlighetsträning för att öka rörlighet i muskler och leder och konditionsträning för att förbättra kondition.

Den typ av träning som utförs med VR-glasögonen brukar benämnas som sensomotorisk träning. Här är det främst neurofysiologiska effekter vi eftersträvar genom att stimulera och utmana sinnessystem som proprioception, balansorganen i öronen och synen (sensorisk träning), musklerna (motorisk träning) och framför allt det viktiga kontrollsystemet (centrala nervsystemet) som processar sensorisk input och koordinerar musklerna som utför rörelserna.

Generellt kan vi konstatera att all träning bra, men ibland (som vid skada eller annan ohälsa) är det viktigt att både välja övningar och att dosera mängden träning specifikt utifrån individens aktuella funktion och situation i vardagen. Det finns en mängd studier som visar att personer smärttillstånd i muskler och leder efter en olycka som vid whiplashskada, korsbandsskada i knäet eller fotledsstukning kan ha nedsatt sensomotorisk funktion som nedsatt proprioception, neuromuskulär koordination, ledstabilitet och balans. Inom idrotten, där knä- och fotledsskador är vanliga, finns en lång tradition av specifik rehabiliteringsträning av rörelseprecision, neuromuskulär kontroll, ledstabilitet, koordination och balans (dvs sensomotorisk träning); naturligtvis kombinerat med annan träning som till exempel muskelstyrka och kondition.

Under de senaste decennierna har sensomotorisk träning, tack vare nya kunskaper och teknisk utveckling, fått alltmer uppmärksamhet även vid rehabilitering av nack- och ryggbesvär, vilket Curest VR är ett exempel på.  Denna utveckling ger nya möjligheter att objektivt undersöka sensomotoriska funktioner och därmed identifiera specifika funktionsnedsättningar som då även mer precist kan tränas – i enlighet med precisionshälsa. Dessutom kan detta göras helt digitalt på distans, vilket innebär att man inte behöver besöka kliniken för bästa möjliga omhändertagande. Genom specifik monitorerad och progredierad träning är målet att skapa bättre samordning mellan sensorisk information och motoriska kommandon och därigenom skapa bättre precision, neuromuskulär kontroll, stabilitet, koordination och balans. Detta för att i sin tur minska smärta (och andra symptom som t.ex. yrsel) samt öka fysisk funktionsförmåga.

Den som är intresserad att höra mer om Ulrik Röijezons syn på människans rörelsekontroll och träning kan ta del av hans populärvetenskapliga installationsföreläsning som professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

För att läsa hela berättelsen om Christinas framgångar, tryck HÄR.

Rehabilitering med Curest VR - Varför det funkar!
Ulrik Röijezon – medicinsk rådgivare Curest & professor vid Luleå Tekniska Universitet