22.10.14

Axis Fysio i Boden – Ett år med Curest VR

Fysioterapeut Agneta Johansson på Axis Fysio har sedan 2021 använt sig av Curest VR vid rehabilitering för patienter med nackrelaterade skador och besvär. ”Det är en lättsam träningsform som verkligen gett goda resultat hos mina patienter – helt utan krångel.

Hur har du hittills använt dig av Curest VR?
Jag har använt Curest VR sedan 2021 vid rehabilitering för patienter som har allt ifrån whiplash och artros i nacken till reumatoid artrit, spänningshuvudvärk, nackspärr, generella smärttillstånd samt diskbråck och kompressionsfrakturer i nacke eller bröstrygg. Jag försöker utifrån varje patients problematik och funktionsnedsättning lägga upp program som är hanterbart för hen och har haft god hjälp med tips från Curest’s fysioterapeuter gällande träningsupplägg. Patienterna får komma till min mottagning och tränar i regel två gånger i veckan. Träningspassen är mellan 10-25 minuter beroende på patient och problem

Hur upplever du användningen av Curest VR?
Jag tycker det var väldigt enkelt att lära mig använda Curest VR och det upplever även mina patienter. Jag kan enkelt individanpassa träningen utefter objektiva mätningar med hjälp av det färdiga screeningprogrammet som finns tillgängligt i Curest VR samt de nya funktionerna där jag kan skapa egna träningsprogram direkt till patienten. Det är en lättsam träningsform som verkligen gett goda resultat hos mina patienter – helt utan krångel. Det är helt enkelt ett väldigt effektivt och roligt träningsredskap för både mig och mina patienter!

Har du några exempel på patienter som blivit hjälpta av Curest VR?
En kvinna i 75-års åldern tog kontakt på grund av en gammal kompressionsfraktur i nacken. Hon hade mycket svårt att böja huvudet framåt, upplevde stelhet i nacken och hade konstant yrsel. Efter en rehabiliteringsperiod med Curest VR så märktes det tydligt att både rörligheten och yrseln blivit bättre. Störst skillnad märktes i det dagliga livet då kvinnan kände sig mer aktiv.

En 40-årig man påbörjade rehabilitering med Curest VR då han hade besvär i övre halsryggen med klimpkänsla i halsen och sväljsvårigheter. Troligen på grund av nedsatt rörlighet mellan de översta nackkotorna som påverkat kringliggande muskulatur. Efter träning 2 gånger i veckan minskades klumpkänslan i halsen och han har idag normal rörlighet i övre halsrygg.

En annan man i 65-års åldern kom in med en whiplashskada och konstanta domningar i armarna samt artros i nacken. Efter bara 2 träningstillfällen med Curest VR började nackens rörlighet att öka markant och smärtor började att minska. Efter ytterligare ett par veckor så var domningar i armar helt borta!

För att komma i kontakt med Fysioterapeut Agneta Johansson på Axis Fysio, tryck HÄR!