22.10.20

WHO testar Curest VR!

Världshälsoorganisationen, WHO, testar Curest VR vid besök på Glesbyggdsmedininskt centrum i Storuman med WHO Europas regionaldirektör på plats!

I tisdags lanserade WHO södra Lappland och Glesbygdsmedicinskt centrum som Sveriges demonstrationsplatform för primärvård i glesbygd och digital hälso- och sjukvård. Invigningen tog plats på Sjukstugan i Storuman som med dess unika vårdmodell är framkant vad det gäller digital hälso- och sjukvård internationellt. På plats demonstrerade Fysioterapeut Mimmi Sokka hur Curest VR är en viktig digital lösning för att kunna erbjuda så bra vård som möjligt för deras patienter med nack- och huvudrelaterade skador oberoende var i länet de bor!

WHO testar Curest VR!
WHO på sjukstugan i Storuman