21.05.26

VR – rehab hos JLSK i Skellefteå

Besvär med inskränkt rörlighet i nacken? Upplever du yrsel eller spänningshuvudvärk? Besök JL’s Kiropraktik för screening och behandling med Curest VR!

JL’s Kiropraktik drivs av Leg. Kiropraktor Jörgen Lindbäck. Han har bred erfarenhet och hjälper patienter med akuta eller kroniska besvär – smärtor som ryggont, nackspärr, huvudvärk, ischias, muskelvärk, diskbråck, ledvärk, arbetsrelaterade skador samt idrottsskador.

Jörgens mål är att minska smärtan och förbättra funktionen i rörelse- och stödjeorganen samt genom förebyggande åtgärder ge en långsiktig god funktion och hälsa.

”Jag har som mål att driva en mottagning där man får en funktionell bedömning av sina symptom samt hur man skall hantera detta för att långsiktigt få en god hälsa och funktion.”

VR - rehab hos JLSK i Skellefteå
Jörgen Lindbäck, JL’s Kiropraktik

Jörgen presenterar nu Curest VR på kliniken som ett komplement eller enskild behandlingsmetod. Patienten introduceras för Curest VR och dess funktioner vid ett nybesök för att sedan bli erbjuden en långsiktig rehabiliteringsplan och möjligheten att kvalitetssäkra självständig träning.

Via Curest webb-portal kan både patienten och Jörgen följa utvecklingen på ett objektivt och kvalitetssäkrat sätt. Curest VR tillför en dimension av flexibilitet då patienten kan genomföra sin träning trots högt tryck på kliniken i övrigt och gör det möjligt för patienterna att träna frekvent under tider som passar dem bäst. Eftersom de objektiva värdena presenteras i portalen kan uppföljning ske på distans eller vid ett återbesök.

Symptom så som smärta är – och förblir givetvis subjektiva, och med funktionen ”Självskattning” i headsetet kan patienterna göra en uppskattning och följa även den utvecklingen i takt med träningen.

Se bilder nedan:

VR - rehab hos JLSK i Skellefteå
Självskattning i VR-headset
VR - rehab hos JLSK i Skellefteå
Självskattning presenterad i portalen

Jörgen öppnade sin egen praktik i Kåge 2003 men sedan 2010 finns han även på Friskvårdskompaniet i centrala Skellefteå.
Besök hemsidan för att läsa mer om Jörgen eller för kontakt och tidsbokning!

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.