21.04.16

VR – rehab enligt Östens Fysiotherapi

Östen, fysioterapeut med egen klinik i Robertsfors i Västerbotten, har använt Curest VR sedan oktober 2020 och är positiv till den nya tekniken och snabba utvecklingen.

”Jag har varit med på Curest-tåget ett par månader nu, det är väldigt kul att följa den snabba utvecklingen och att få inspireras till nya arbetssätt”

Sedan introduktionen av verktyget har Östen sett det som ett viktigt komplement till andra metoder och hjälpmedel. Curest VR presenterar objektiva mått på ett helt nytt sätt och det är lika enkelt att genomföra träningen som att studera resultaten.

VR - rehab enligt Östens Fysiotherapi
Östen Burström på Östens Fysiotherapi

Östen såg tidigt ett värde i att kunna följa patientens utveckling med hjälp av statistik, men framför allt såg han ett stort värde i att kunna få en tydlig bild av patientens utgångsläge vid ett nybesök. Han upplever att man på ett helt nytt sätt kan kartlägga patientens rörelseförmåga med hjälp av screening-funktionen.

– Jag vill veta vart patienten har inskränkt rörelseförmåga och arbeta specifikt för att förbättra den. Screening-funktionen har gjort det snabbt och enkelt att klargöra patientens begränsningar på ett objektivt och säkert sätt – särskilt nu när även de diagonala mätvärdena kompletterar de horisontella och vertikala.

VR - rehab enligt Östens Fysiotherapi
Patientens rörelseförmåga mätt i grader

Curest VR öppnar många dörrar för framtidens rehabilitering menar Östen. Han har sedan start varit inspirerad till nya arbetssätt och blivit en av vårdgivarna som bidragit med ideér och förslag för vidareutveckling.

“Det är motiverande att se förslag förverkligas och spännande att ta del av Curest arbete för att i slutändan kunna erbjuda en mer effektiv och kvalitetssäkrad vård.” – Östen Burström

Curest har nära kontakt med vårdgivare för att på bästa sätt vidareutveckla och implementera nya övningar och funktioner. Östen ser fram emot att fortsätta vara med på “Curest-tåget” och följa utvecklingen på nära håll!

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.