21.12.16

Vård på distans med Curest VR – hur enkelt som helst!

Med Curest VR är det väldigt enkelt att erbjuda vård på distans genom att erbjuda hemlån till patienterna. När patienterna tränar skickas träningsresultat in till användarportalen som både terapeut och patient har tillgång till var man än sitter. Både rehabträning och patientmöten kan ske helt på distans men det är inte alltid lätt att veta hur man ska lägga upp patientmöten och träningsupplägg eller vilka resultat som kan förväntas av rehabiliteringen. Här kommer ett exempel på hemrehabilitering under åtta veckor.

Vecka 1 – Uppstart
Börja alltid med ett första uppstartsmöte med patienten där ni tillsammans går igenom hur glasögonen används och hur övningarna ska utföras med hjälp av lathunden som hittas i användarportalen. Anamnes samt upplägg av träning görs med hjälp av mall för behandlingsplan samt träningsprogram som också finns tillgängliga i användarportalen.

Den första veckan kan det vara bra att låta patienterna genomföra övningar med väldigt låg intensitet och nivå för att se vilka övningar som passar just dem utan att trötta ut nackmuskulaturen. I början kan enbart 2-5 minuters träning 3 gånger per dag räcka då det är normalt att träningen i början kan träningsvärk eller trigga mer smärta eller huvudvärk än vad de är vana vid. Detta är helt normalt de första veckorna och bör nämnas för patienterna i förväg för att minska eventuell oro. Det är också viktigt att nämna att alla övningar ska göras utan smärta vilket följs upp vid det första uppföljningsmötet för att anpassa nivå och övningar efter detta. Patienten bör använda självskattningsformuläret vid varje träningstillfälle för att enkelt kunna följa upplevelse av smärta, huvudvärk, yrsel och illamående.

Vård på distans med Curest VR - hur enkelt som helst!
Uppstartsmöte på distans med Elin och Marie i Göteborg.
Vård på distans med Curest VR - hur enkelt som helst!

Vecka 2 – Första uppföljning
Ett andra uppföljningsmöte bör göras efter cirka en vecka för att utvärdera hur träningen har gått. Ett träningsprogram för de kommande två veckorna görs i samråd med patienten, riktlinje 5 minuter och 3 gånger per dag. Det är viktigt att patienterna inte går ut för hårt så håll gärna nivån låg genom att patienterna enbart tränar upp till och med nivå 3. Anpassa form och rotation i övningen där mönster följs för att skapa variation. Liggande 8:an samt timglaset är fördelaktiga för att få med alla rörelseriktningar. Under denna period är det även viktigt att ge patienterna mycket uppmuntran då den första veckan kan vara tuff. Ökad smärta, huvudvärk eller illamående är vanligt till en början, men helt normalt.

Vård på distans med Curest VR - hur enkelt som helst!
Exempel på träningsupplägg vecka 1-3.

Vecka 3-4 – Nu börjar vi se resultat!
Efter bara två veckor märker de flesta att nacken känns mjukar och att rörligheten ökat. Det är även vanligt att träningsvärken försvunnit och att eventuell smärta eller huvudvärk börjat lägga sig. Yrsel och illamående är inte lika förekommande och övningarna börjar kännas lättare. Använd gärna användarportalen vid uppföljningsmöte till hjälp för både terapeut och patient för att enkelt se progression av rörelseomfång (se övning 1), rörelsekontroll (se övning 2) samt proprioception (se övning 4 screening). Patienterna tycker ofta att det är väldigt motiverande att kunna jämföra sina egna upplevelser med objektiva träningsresultat. Träningsupplägg för nästkommande två veckor görs där det nu går att öka längd och nivå på träning. De patienter som fortfarande känner att 5 minuter är jobbigt håller sig på samma nivå som tidigare veckor.

Vård på distans med Curest VR - hur enkelt som helst!
Användarportalen används som hjälpmedel vid digitala patientmöten.

Vecka 5-7 – Nu kommer det börja hända grejer!
Ofta ser vi att smärta minskar och huvudvärk börja avta. En del har sin första huvudvärksfria dag och andra behöver inte ta extra smärtstillande efter aktivitet. Rörligheten fortsätter att öka vilket ofta blir märkbart i vardagen. En tuffare startsträcka från de första veckorna har nu lönat sig och patienterna märker ofta skillnad i sin vardag. I detta skedet är det viktigt att fortsätta hålla i träningen någon vecka till för att patienterna inte ska tappa det de tränat upp. Fortsätt att träna på som tidigare och ge mer frihet åt patienten för att testa olika övningar för att hålla motivationen uppe.

Vecka 8 – Nedtrappning
Nu finns det ofta möjlighet till att börja trappa ner träningen. Patienterna kan lämna tillbaka glasögonen och vid behov fortsätta träna med glasögonen på kliniken 1-2 gånger i veckan för att hålla igång muskulaturen och rörligheten!

Vård på distans med Curest VR - hur enkelt som helst!

Rehabiliteringsprocessen med Curest VR.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.