21.07.01

Tummen upp för upplevelse och resultat!

Curest användare i Gävleborg, Västmanland & Västra Götaland väljer efter testperiod att fortsätta utforska rehab-möjligheter med Curest VR! Positiv återkoppling från patienter och fin rehab-utveckling är grunden för fortsatt användning.

Rehabmagasinet i Söderhamn har använt och utvärderat verktyget under ett par månader och sett positiva resultat i deras testgrupp. Per Nordström, (leg. kiropraktor) sammanställer för tillfället patienternas egna utvärderingar och säger att deras träningsresultat med Curest VR visar på framsteg och positiv utveckling.

Hos MPhysio i Västerås har patienter tränat under kortare intervall, med positiva resultat. Fysioterapeut Maja vill fortsätta utforska möjligheterna då hon fått positiv respons från patienterna angående upplevelsen och träningen. “Minskade symptom som t.ex. yrsel, både under träning och vardagslivet var en av de positiva följderna med VR-träning” säger hon.

Teamet på EBC (European Brain Center) i Kungälv har använt verktyget som ett komplement vid screening och rehab-träning. Resultaten har varit positiva och Curest VR har tillfört en objektivitet där alla rörelser och mönster kan mätas och analyseras på ett nytt sätt.

Tummen upp för upplevelse och resultat!
Statistik från rehab-övning

Vårdgivarna menar att det är mer än resultat som driver en rehabilitering mot framgång. Patienternas upplevelse och erfarenhet av träningen är viktig för att den ska vara effektiv och deras individuella engagemang lägger en grund för huruvida träningen genomförs, till vilken utsträckning och hur frekvent. Vidare tillför Curest VR objektivitet, motivation men också hållbar rehab: Rehabträning kvalitetssäkras oavsett om den sker på klinik eller på distans och VR-tekniken bjuder på en användarvänlig och stimulerande miljö med enkla instruktioner och motiverande feedback. Patienter kan “skynda långsamt” med automatiserade svårighetsgraderna, och rörligheten utmanas i takt med framsteg. Något som kan vara betryggande för både vårdgivare och patient.

Tummen upp för upplevelse och resultat!
Antal utförda rehab-övningar & rörelseförbättring
Tummen upp för upplevelse och resultat!

Kontakt Rehabmagasinet i Söderhamn, Gävleborg

Tel: 0270-13535

info@rehabmagasinet.se

Tummen upp för upplevelse och resultat!

Kontakt MPhysio, Västmanland

Tel: 073-616 89 77

info@mphysio.se

Tummen upp för upplevelse och resultat!

Kontakt EBC, Västra Götaland

Tel: 0303-19068

info@sockander.se

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.