21.09.23

Träna rörelseprecision och rörelsemjukhet med Curest VR

Vid olika typer av smärttillstånd eller trauma relaterat till nacken blir ofta proprioceptionen i den djupa cervikala muskulaturen nedsatt. Att inkludera övningar i patientens rehabilitering som tränar upp just detta är därför extra viktigt. I Curest övningsbank hittar ni övningar som är specifikt utformade för att träna upp olika typer av störningar i cervikal proprioception.

En av övningarna har syfte att träna rörelseprecision och rörelsemjukhet under högre hastigheter för att simulera ett verkligt rörelsemönster. Under övningen håller patienten blicken centrerad på en disk som sedan hastigt ändrar position. Patienten ska så snabbt så möjligt fånga upp disken med blicken och hålla positionen så stabil så möjligt tills att disken ändrar position igen. Ju snabbare patienten fångar upp disken och håller positionen desto mer poäng fås och nästa nivå låses upp. Vid högre nivåer ökar diskens hastighet och rörelseomfång. 

Efter varje utförd övning får patienten direkt feedback över sin prestation vilket gör det både roligt och motiverande. Samtidigt får fysioterapeuten objektiv statistik via användarportalen för att kunna se patientens progression under hela rehabiliteringsperioden. 

Träna rörelseprecision och rörelsemjukhet med Curest VR
Resultat från utförd övning

// Ayla Langlais
Leg. Fysioterapeut

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.