21.11.04

Screening av motorisk kontroll med Curest VR

Störningar i cervikalens proprioception på grund av smärta eller trauma kan leda till en rad olika symptom som yrsel, nedsatt postural kontroll av huvud och ögon, instabilitet, visuell trötthet eller bommulskänsla. Det är därför viktigt att alltid inkludera träning av motorisk kontroll för att återfå normal funktion av cervikalens proprioceptiva förmåga. I Curest VR’s övningsbank hittar ni flertalet övningar som är specifikt designade för att träna upp just dessa funktioner vid rehabilitering av olika smärttillstånd kopplade till nacken.

Vid en traumatisk skada på en struktur kan en mängd olika störningar av både motoriska och sensoriska ses. Nedsatt styrka, stabilitet eller motoriska bortfall är vanliga vid skador på muskler, leder och nerver. Men vid smärttillstånd i rörelseapparaten, med eller utan koppling till trauma, har forskning även visat störningar av sensoriska funktioner som proprioception samt neuromuskulär kontroll.

Med hjälp av Curest VR är det enkelt att screena patienternas neuromuskulära kontroll då patienternas rörelsemönster lagras och skickas till den digitala användarportalen. Nedan är exempel på hur stor skillnad det kan vara på rörelsemönster mellan en frisk nacke och en whiplash-skadad nacke.

Screening av motorisk kontroll med Curest VR
Figur följs med hjälp av huvudrörelser i en av Curest VR’s övningar. Målet är hålla sig i mitten av disken som rör sig i mönstrets bana.
Screening av motorisk kontroll med Curest VR
Huvudrörelsen utfört med en frisk nacke utan smärta vilket visar god motorisk kontroll.
Screening av motorisk kontroll med Curest VR
Huvudrörelsen utfört med en whiplash-skadad nacke med mycket smärta vilket visar nedsatt motorisk kontroll.

Med Curest VR överförs träningsstatistik efter varje utförd övning vilket gör det enkelt att följa patientens progression och anpassa träningen efter individuell förmåga och skadehistorik.
Filmen nedan visar exempel på liknande övning där “åttan” är ersatt med timglas.

Resultat från varje träningstillfälle presenteras på portal.curest.se för enkel uppföljning.

Vad är proprioception?

Kroppens rörelser regleras av ett mycket komplext system där det centrala nervsystemet samordnar och bearbetar sensorisk information från kroppens olika receptorer för att kunna rekrytera kroppens muskler till specifika rörelse. För att få exakta och välkoordinerade rörelser är det nödvändigt att kroppens sensoriska system ger rätt information till det centrala nervsystemet. Ett av de sensoriska systemen som är särskilt viktigt vid rörelse är proprioception. Proprioception är förmågan att avgöra de egna kroppsdelarnas position och rörelse utan inflytandet av andra sensoriska system som till exempel syn, hörsel eller kraft. Receptorerna som uppfattar kroppsdelarnas position och rörelse kallas proprioceptorer och finns bland annat i muskler, ledband, ledkapslar, inre organ och i huden.

Av alla muskler i kroppen är de djupa musklerna kring nacken de som har högst täthet av muskelsinnesreceptorer. Den troliga orsaken till detta är att informationen från nackens led- och muskelsinne behövs för att ge referenssignaler till balanssinnet om huvudets läge i förhållande till bålen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.