21.06.24

Rörelse-screening med Curest VR

Videon nedan visar hur rörelsescreening av nacke går till med Curest VR. Patienten kan välja att endast mäta horisontella, vertikala, diagonala eller samtliga riktningar som i klippet nedan.

Rörelsescreening nacke

När screeningen är slutför skickas resultaten till användarportalen där både vårdgivare och patient kan ta del av resultatet som presenteras i grader upp till två decimaler. I bilden nedan ser man enkelt vilka riktningar patienter har normal rörlighet och vilka områden som har inskränkt rörlighet.

Rörelse-screening med Curest VR
Resultat rörelsescreening
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.