21.05.24

Rehabilitering & sjukgymnastik i pandemi-tider!

Oavsett man gillar det eller inte är fysioterapi vital för dem som lider av kronisk smärta för att återfå livskvalitet . Den pågående pandemin (covid-19) har presenterat många utmaningar, men också möjligheter för hur vi kan utföra sjukgymnastik framöver.

Att stoppa eller pausa rehabiliteringsprocessen kan vara skadligt för patientens hälsa och leder ofta till att förloppet förlängs. Men hur kan vi skydda fysioterapeuter och patienter som kan vara särskilt utsatta för smittspridning eftersom det kan vara svårt att hålla ett säkert avstånd?

Som svar på denna fråga så finns telerehabilitering och lösningar som Curest VR som gör det möjligt att utföra övningar och individanpassa behandling på distans!

En av de främsta fördelarna med Curest VR är möjligheten att kunna erbjuda och utföra rehabilitering på distans och därigenom undvika infektionsrisk för både vårdpersonal och patienter! Men utöver förebyggande och skydd finns det många andra fördelar. Genom Curest e-hälsoplattform får yrkesutövare större kontroll över behandlingens utvecklingen tack vare resultat och data från träning som uppdateras i realtid.

Rehabilitering & sjukgymnastik i pandemi-tider!
Statistik över antalet utförda övningar & rörelseförbättring

Det finns också många fördelar utifrån patientens perspektiv. De har möjlighet att vara mer insatta i rehabiliteringsprocessen och engagerade i utvecklingen, vilket är en motiverande faktor för många. Denna motivation, tillsammans med en viss nivå av gamification ger bättre följsamhet, lägre grad av övergivande och effektivare rehabsessioner mer effektiva.

Rehabilitering & sjukgymnastik i pandemi-tider!
Vid ett visst resultat låser systemet upp nya nivåer

Sist men inte minst adderar digital rehabilitering ökad ekonomisk hållbarhet i hälso- och sjukvårdssystemet genom att minska behovet av fysiska besök och på så vis också minska vårdköer. Oavsett var patienten bor ökar chanserna till jämnlik, god och nära vård med digitala hjälpmedel.

Rehabilitering & sjukgymnastik i pandemi-tider!
Curest VR för rehab på distans
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.