21.01.13

Region Västerbotten använder Curest VR för hemma-rehabilitering!

I september påbörjade Region Västerbotten ett test där fysioterapeuter lånar ut VR-glasögon till patienter för träning hemma.
– För patienten är det tryggt att få feedback på sin hemmaträning av sin fysioterapeut och det ökar motivationen att träna kontinuerligt, säger projektledare Pia Kristiansson.

Med VR-glasögonen ser patienten övningarna de ska göra och utför dem med hjälp av glasögonen. Fysioterapeuterna följer allt på distans genom att träningsresultat skickas tillbaka till vårdgivaren.

 Vi har också VR-glasögon i samhällsrummen i Slussfors, Gunnarn och Ammarnäs, då kan fler patienter gå dit och träna där, säger Pia Kristiansson.

Stor förbättring

I dagsläget finns övningar i olika nivåer för främst nackproblem och migrän, men tekniken skulle kunna användas för många fler områden och det blir sannolikt aktuellt i den takt som övningarna byggs ut.

Jag har själv nackproblem och har märkt stor förbättring för egen del med regelbunden träning av övningarna i VR-glasögonen, säger Lars Stenvall fysioterapeut i Sorsele.

Vård under pandemi

Projektledare Pia Kristiansson tycker det här är ett bra exempel på hur vård kan bedrivas i hemmet i pandemi-tider. Lika viktigt kommer det att vara vad det innebär för fysioterapeuterna kring arbetssätt, arbetsbelastning med mera. Fyra fysioterapeuter på tre orter ingår i testet.

– Förhoppningen med hemmaträningen är främst att patienten ska bli bättre och att sjukskrivning kan minskas. Det underlättar också för många att träna hemma då många har lång resväg, en del är i arbetsför ålder och har svårt att ta ledigt eller ordna vikarie, berättar Pia Kristiansson.

Minska köerna

En annan förhoppning är att hemmaträning kan minska köerna i vården och att fysioterapeuterna kan hjälpa fler patienter till ett bra liv. Patienten tränar ungefär 6–8 veckor hemma.

Fler får möjlighet

Digitaliseringen i vården är intressant och kommer påverka medarbetarnas arbetssituation till det bättre, men det är en omställning som initialt kan upplevas jobbigt för en del och roligt för en del.

– Vi gör det för patienten och vill hitta förbättringar som leder i riktningen mot god och nära vård. VR-glasögon är ett bra exempel på vad patienten kan göra hemma med stöd av sin fysioterapeut, säger Pia Kristiansson.

Region Västerbotten använder Curest VR för hemma-rehabilitering!
Fysioterapeut Mimmi Sokka och patient testar de nya VR-glasögonen vid Storumans sjukstuga.
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.