20.09.25

Region Blekinge använder Virtual Reality i rehabilitering

Region Blekinge väljer att testa ett virtuellt fysioterapiverktyg från Luleåbaserade Medtech-företaget Curest. Verktyget är utvecklat för att förbättra rehabilitering av huvud- och nackskador så som whiplash och yrsel.  Pilotprojektet är ett av flera led i regionens digitala satsning.

Region Blekinge använder Virtual Reality i rehabilitering
Tobias Arveteg, administratör provar ut VR-glasögonen. Daniel Julås och Linda Ax Linderoth är fysioterapeuter och Sara Larsson Avdelningschef.  

Digitaliseringsenheten på Region Blekinge har inom innovation och ny teknik ett uppdrag att bland annat utforska och testa nya digitala lösningar som potentiellt kan förbättra vården. Som ett led i detta används Curests produkt för att låta vårdtagare träna med VR i hemmet och rehabilitera bland annat nackskador, whiplash och yrsel.

– Det här är ett stort steg framåt för oss. Genom att arbeta digitalt och nytänkande kan vi se till att fler får bra vård som ger önskvärd effekt. Curest tillhandahåller ett smart verktyg för fysioterapeuter som bidrar till ökad kvalitet i rehabiliteringen, mer stimulans i arbetet och potentiellt storaresursbesparingar för regionen, säger Tommy Brånhede, innovationsstrateg på Region Blekinges digitaliseringsenhet.

Vårdtagare som lider av nack- eller huvudskador kommer erbjudas att låna hem VR-glasögon som innehåller olika träningsprogram. Resultaten från träningen skickas automatiskt till fysioterapeuten för analys och uppföljning. VR-glasögon kommer även att kunna användas på plats vid Karlskrona Rehabcenter.

– I Blekinge gjordes över 57 000 fysioterapibesök föregående år. Behovet av vård är stort och för oss är det viktigt att den alltid är tillgänglig för alla, även under exempelvis pandemin vi drabbats av. Därför har vi tagit det här initiativet. Med hjälp av Curest kan patienter träna hemifrån och följas upp via telefon eller videosamtal, säger Sara Larsson, Avdelningschef på Karlskrona Rehabcenter.

Sedan Curest bildades våren 2020 har flera regioner och privata vårdgivare inlett ett samarbete med företaget.

– Vi är väldigt stolta över att Region Blekinge har gett oss förtroende. Vår produkt används av fysioterapeuter och vårdtagare från Norrbotten ända ner till Skåne. Blekinge är den fjärde regionen som nu erbjuder vår VR-teknik till sina invånare. I och med marknadens ökade efterfrågan växer bolaget och nu letar vi efter fler utvecklare som vill bidra till den här resan, som ännu bara är i startgroparna, säger Emil Lilja, VD på Curest.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.