21.09.03

Proprioceptionträning med Curest

I Curest övningsbank finns övningar som är specifikt utformade för att träna proprioceptionen i cervikalens djupa muskulatur. Denna träning är speciellt effektiv för de patienter som har nedsatt motorisk kontroll i nacken som vid exempelvis långvarig smärta, whiplash, yrsel, eller spänningshuvudvärk. 

I övningen ska patienten med följsamma rörelser följa en disk som sig rör sig i ett valt mönster med huvudet, utan att röra resten av kroppen. För att träna cervikal proprioception effektivt rekommenderas timglasfiguren eller den liggande åttan. Målet med övningen är att kunna hålla sig i mitten av disken under hela rörelsen och patienten får därefter poäng beroende på hur väl övningen utförs. När ett visst antal poäng uppnåtts låses en svårare nivå upp. Rörelsemönster som cirkeln, kvadraten & rektangeln är mindre komplexa att följa och kan därför utföras vid ett tidigare skede i rehabiliteringen vid behov.

Övningen utmanar hela tiden patienten genom att nya nivåer låses upp när proprioceptionen i den djupa cervikala muskulaturen tränats upp. Genom att patienten direkt får feedback efter en utförd övning blir det dessutom mer motiverande och roligare att utföra övningen igen. Samtidigt får fysioterapeuten statistik via portalen för att kunna se progression under hela rehabiliteringsperioden. 

// Ayla Langlais, Leg. Fysioterapeut

Nackbesvär är vanligt förekommande och utgör en betydande orsak till ohälsa och inskränkt arbetsförmåga. Ofta går det inte att klarlägga organisk orsak till långvariga nackbesvär men mycket tyder på att de oftast är ett komplext tillstånd där både biologiska och psykosociala faktorer är av betydelse. Forskning har visat på samband mellan långvariga nackbesvär och störningar i olika sensomotoriska funktioner och att graden av funktionspåverkan ofta är kopplad till graden av upplevda besvär. Proprioception är vår förmåga att kunna avgöra våra kroppsdelars position i relation till ”rummet” omkring oss. Detta kallas även för 6:e sinnet och är nödvändigt för att kunna hålla balansen. För att kunna detta använder sig kroppen av en särskild sorts receptorer, proprioceptorer. Receptorerna registrerar ledernas lägen genom att registrera spänningen i muskler och senor. Viktigt är att denna information oftast inte registreras medvetet av oss. Receptorerna skickar informationen i lillhjärnsbanor i ryggmärgen till lillhjärnan där beslut om åtgärd fattas. Då vi blundar och medvetet försöker avgöra i vilken vinkel vårt knä (exempelvis) är böjt i leds informationen från proprioceptorerna till somatosensoriska cortex där informationen görs förståelig för oss.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.