20.08.25

Positiva resultat efter testperiod & utvärdering hos Aston Rehab

David Aston har närmare 30 år av arbetslivserfarenheter från hälsovårdsbranschen som legitimerad fysioterapeut och diplomerad massageterapeut. Han har under en 3-månadersperiod utvärderat RecoVR och nu bestämt sig för att fortsätta använda tekniken i sin verksamhet.  

“Patienterna trivs med behandlingsmetoden och att användningen av RecoVR leder till effektiva och givande träningstillfällen.” – David Aston

David kommer att fortsätta behandla sina patienter både multimodalt och enskilt med RecoVR. Med VR-teknik syns tydligt att patienterna gör framsteg då träningsresultat är mätbara.

Positiva resultat efter testperiod & utvärdering hos Aston Rehab

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.