20.12.10

P4 intervjuar fysioterapeut om rehab med Curest VR

P4 Västerbotten intervjuar fysioterapeut Lars Stenwall vid Sorsele sjukstuga i Västerbotten. Sorsele sjukstuga har användt Curest VR sedan september för att rehabiliterat patienter med nackskador och huvudvärk. Fysioterapeut Lars Stenwall ser stora möjligheter med tekniken, både för patienter och vårdpersonal!

Repotaget sändes live den 9 december 2020. Nedan finns ett sammandrag:

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.