20.11.04

Östens Fysiotherapi utökar verktygslådan med Curest VR!

I Robertsfors, Västerbotten, möts man av en glad och kunnig sjukgymnast som alltid har patienten i fokus. Östen Burström (legitimerad fysioterapeut, specialist i företags-sjukgymnastik och idrottsmedicin) har lång och bred erfarenhet inom manuell behandling och rehabilitering. Han har genom åren behandlat patienter med varierade besvär från rörelse- och stödjeapparaten och är bekant med ett flertal verktyg som kan användas för att underlätta och mäta patienternas träning och utveckling.

Många onda nackar, idrottsskador, whiplash, yrsel huvudvärk, såväl akuta som kroniska besvär har rehabiliterats under åren. Östen har testa många olika metoder för att effektivt kunna utläsa patienters rörelseförmåga och nu implementeras Curest VR till den redan breda verktygslåda.

“Patienterna gillar verkligen träning med VR! Jag ser fram emot att introducera verktyget för fler patienter.”
– Östen Burström, Fysioterapeut

Östen använder verktyget för behandling av patienter, främst för att mäta rörelseförmågan och se utvecklingen över tid. Dessutom har kliniken högt tryck och då finns möjligheten med VR-träning att hinna träffa fler patienter i takt med att självständig träning kvalitetssäkras med träningsverktyget.  

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.