21.12.09

Lateralflexion med Curest VR

Vid smärta eller trauma relaterat till nacken är ett vanligt symptom att rörligheten i nacken blir nedsatt och framförallt i just lateralflexion. Lateralflexion är den rörelse som görs när huvudet lutas åt sidan för att få örat närmre axeln. Vid en undersökning av nacken mäts näst intill alltid lateralflexion för att få ett mått på hur väl patienten kan utföra denna rörelse.

För att få ett objektivt mått på rörligheten används ibland en myrinmätare eller en goniometer för att få ut ett godtyckligt värde på rörelsen mätt i grader. Med hjälp av Curest VR kan lateralflexionen istället mätas på ett mycket enkelt sätt för att få ett mer precist mått på rörelsen med en precision på 0,1 grader. Mätning av lateralflexion är ett av Curest VR’s screeningverktyg i övningsbanken och kan kompletteras med mätningar av samtliga rörelseriktningar, proprioception och rörelseprecision.

Lateralflexion med Curest VR
Resultat från övning

Lateralflexionen kan också mätas tillsammans med rotation, flexion och extension i samma övning. Rotation (horisontellt & diagonalt) extension & flexion, mätt i grader, presentas i vänstra grafen och lateralfexionen i den högra.

Lateralflexion med Curest VR
Range of motion (ROM) & Lateralflexion

Progression och ökad rörlighet över tid går enkelt att se genom att ställa två olika mättillfällen mot varandra.

Lateralflexion med Curest VR
Progression och ökad rörlighet

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.