20.10.30

Hanna – naprapat & vår nya UX/UI designer!

Hej! Mitt namn är Hanna och jag är Curests nya UX/UI designer!

Jag har tidigare arbetat som naprapat och det är en av anledningarna till att jag har hamnat på Curest! Som naprapat har jag personligen upplevt påfrestningarna som arbetet kan orsaka. Både fysiskt genom slitigt, krävande arbete men också tidsmässigt då det ofta blev långa dagar på kliniken.

När jag tidigare i år kom i kontakt med företaget upplevde jag att Curest sätt att kombinera hälsa och teknik kändes helt rätt i tiden. Speciellt med tanke på den ökande efterfrågan på digitalisering inom vården men också att lösningar som dessa har en enorm möjlighet att göra skillnad för både vårdgivare och patienter!

En faktor som gjorde att jag fastnade för var Curest användarcentrerade verktyg, där både patientens upplevelse av träningen men också belastningen för terapeuterna har tagits med i beräkningen. Som naprapat har jag spenderat många timmar med att journalföra träning efter patientbesök. Det underlättas enormt med hjälp av Curest! Att vi genom teknik automatiskt kan lagra data som vi i vanliga fall har varit tvungna att uppskatta och anteckna manuellt tror jag kommer förändra hur vi utför behandlingar och förenkla uppföljningar. 

Jag känner mig väldigt taggad på att få vara en del av ett nytänkande gäng där modern teknik tar rehabiliteringen till en ny nivå och skapar möjligheter för en roligare och effektivare behandling!

// HANNA
hanna@curest.se

Hanna - naprapat & vår nya UX/UI designer!
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.