21.05.21

Elitidrottare rehabiliterar med Curest VR

Elitidrottare rehabiliterar med Curest VR
VR-rehab på Hermelinen i Luleå

För ett år sedan började rehabiliteringsenheten på Hermelinen använda Curest VR för att distansbehandla patienter med nackbesvär. Under året har man även provat att använda Curest VR i samband med rehabilitering efter hjärnskakning hos elitidrottare, vilket visat på lovande resultat.

I och med pandemins utbrott för ett år sedan behövde flera av Hermelinens vårdtagare stanna hemma. Men med hjälp av Luleåföretaget Curests VR-lösning kunde patienterna fortsätta sin rehabilitering på distans. Det har lett till att fler fått upp ögonen för VR-rehabiliteringens fördelar.

“Efter ett år med Curest så har vi sett många fördelar. Dels att vi kan hjälpa flera personer samtidigt och dels att vi får mer tillförlitliga resultat i uppföljningen. Men framförallt så märker vi en attitydförändring hos många vårdtagare, då rehabiliteringen har blivit mycket roligare att genomföra.”

Kristina Wiggefors, Leg. Fysioterapeut på Hermelinen.

VR-tekniken har gett oss ytterligare ett inslag i rehabiliteringen efter nack- och skalltrauma inom idrotten. Systemet visar lovande resultat för de individer som hittills genomgått behandlingen,” fortsätter Kristina

Med Curest VR utför vårdtagaren ett antal anpassade övningar via ett VR-headset. Resultaten skickas automatiskt till fysioterapeuten som kan följa upp patientens framsteg och göra eventuella anpassningar. Nu arbetar Curest med vidareutvecklingen av programvaran.

Vi är väldigt glada över det varma mottagandet av Curest. Nästa steg är att lansera nästa generations VR-glasögon och system där AI spelar en allt större roll. Vi har också ett pågående forskningsprojekt tillsammans med LTU och parallellt undersöker vi fler applikationsområden inom vården där modern teknik kan göra skillnad.

Emil Lilja, VD på Curest

Om Hermelinen

1991 grundades Hermelinenföretagen som idag är Norrlands största privata frisk- och vårdföretag. Hermelinen är etablerade i Luleå och Boden med en bred verksamhet som inkluderar allt från estetik, företagsservice, fysioterapi, träning och friskvård till avancerad sjukvård samt en växande operationsverksamhet.

Samarbetet delfinansieras av Längmanska Företagsfonden.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.