21.12.02

Curest VR som screeningverktyg hos European Brain Center i Kungälv

På European Brain Center används Curest VR dagligen som ett screeningverktyg i en del av en grundlig, evidensbaserad och objektiv undersökning av patienter som kommer in med komplexa neurologiska funktionsstörningar.

European Brain Center (EBC) i Kungälv är en primärvårdsklinik som har specialistkompetens och certifiering inom klinisk neurovetenskap och neurologi. Idag har de använt Curest VR i snart 6 månader och använder glasögonen dagligen som en del i deras undersökning. Främst använts glasögonen som ett screeningverktyg för patienter som kommer in med hjärnskakning, whiplash, yrsel eller stroke.

“Att få in objektiv mätdata och inte bara subjektiva bedömningar är en mycket viktig del av vår undersökning vilket Curest VR verkligen varit stor hjälp med. För de patienter som kommer in med exempel hjärnskakning eller whiplash ser vi tydligt att cervikalens motoriska kontroll är nedsatt vilket vi även nu kan mäta med hjälp av glasögonen. Hittills har vi använt oss av screeningen av rörelseomfång för att mäta patienternas rörlighet samt screeningen av motorisk kontroll för att mäta hur väl patienterna kan följa ett mönster. Vi ser mycket fram emot att börja använda oss av den nya screeningen av proprioception vilket kommer ge oss ett väldigt bra objektivt mått på hur väl patienterna kan repositionera huvudet som vi inte tidigare kunnat göra.”

-Benjamin Sockander, Leg. Kiropraktor.

European Brain Center är en del av Sockander Chiropractic och har över 80 års erfarenhet av att hjälpa patienter som har allt från ryggvärk, ryggskott, nackspärr, ischias, frusen axel, migrän till huvudvärk. Deras Kiropraktorer erhåller flertalet specialistutbildningar och har lång erfarenhet och breda kunskapsområden för att kunna bidra med en bättre hälsa, smärtlindring och prestations-höjning. Ni hittar deras kiropraktorer på European Brain Center samt Kungälvs Kiropraktor Center. För kontakt, se mer information på www.sockander.se.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.