21.03.05

Curest VR + MPhysio

Maja är fysioterapeut och driver MPhysio i Västerås som erbjuder olika typer behandling; idrottsmedicin, dry-needling, tejpning, rehabilitering & nu även Curest VR!

Curest VR + MPhysio

Maja kommer själv från en lång idrottsbakgrund och är väl medveten om hur skador påverkar idrottaren, laget och klubben. Innan hon startade MPhysio arbetade hon inom primärvården och idag träffar hon elitidrottare såväl som motionärer.

Inom fysioterapi används idag få objektiva och precisa mätmetoder för att objektivt analysera sensmotorisk funktion. Med Curest VR får MPhysio ett bra komplement för att screena status på patienter och spelare i de idrottslag hon arbetar med. Med mätvärden och statistik från träningsprogrammen kan fysioterapeuten följa utvecklingen och utgå ifrån dessa värden vid en eventuell hjärnskakning och återhämtningen som följer.

”Jag tror det kommer underlätta vid diagnos och utvärdering på ett effektivt sätt men också att det blir en rolig träningsmetod för patienterna.”

Curest VR + MPhysio

För att komma i kontakt med MPhysio: www.mphysio.se

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.