21.04.08

Curest rehabiliterar långvarig smärta!

Nacksmärta är tillsammans med ryggsmärta de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i världen och det främsta skälet till långvarig sjukskrivning i Sverige.

Curest VR har utvecklats i samarbete med Smärtcentrum på Danderyds Sjukhus och underlättar diagnostisering, monitorering och behandling samtidigt som träningen blir roligare! Patienter tränar med hjälp av VR-glasögon och vårdgivaren har en mängd olika varianter av övningar att tilldela patienterna. Rörelsemönstret som visas i filmen nedan tagits fram tillsammans med smärtforskare från Luleå Tekniska Universitet.

Träning kan utföras på klinik eller så kan patienten låna hem utrustning och träna i sin hemmamiljö varpå träningsdata automatisk skickas Curest användarportal som sammanställer data till grafer så vårdgivare kan se resultatet av träning. Snabbt och enkelt!

Curest rehabiliterar långvarig smärta!
Resultat från varje träningstillfälle
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.