21.02.24

Danderyds sjukhus använder det senaste inom VR-rehabilitering!

Smärtcentrum på Danderyds sjukhus har varit mycket viktiga och tongivande för utvecklingen av Curest VR. Nu levererar Curest senaste versionen av VR-rehabilitering till fysioterapeuterna på Smärtcentrum!

Danderyds sjukhus använder det senaste inom VR-rehabilitering!
Fysioterapeut utforskar VR-rehab

I den senaste versionen har mycket tid gått åt att förenkla rehabilitering och uppföljning av patienter som tränar på distans. Genom admin-portalen ser fysioterapeuter enkelt och säkert patienternas träningsresultat som automatiskt sammanställs och presenteras i grafer. Med ett klick ser vårdgivare hur patienter förbättras av träning och de övningar som genomförts.

Danderyds sjukhus använder det senaste inom VR-rehabilitering!
Patient-vy i VR-glasögonen.

Vid inlogg får fysioterapeuterna en överblick över hur samtliga patienter tränat senaste tiden och om det är någon som bör kollas upp. VR-glasögnonen erbjuder en mängd olika övningar och på var patients träningsprofil får man en detaljerad vy av vilka övningar som utförs och resultat. Då kan vårdgivare kontinuerligt följa patienter, stötta dem och säkerställa att rehabiliteringen ligger på rätt nivå.

Danderyds sjukhus använder det senaste inom VR-rehabilitering!
Fysioterapeut kollar träningsresultat

Smärtcentrum på Danderyds Sjukhus har tidigare använt Curest system för rehabilitering på kliniken men kommer nu också att erbjuda träning med VR-utrustningen på distans. Detta möjliggör att man gör det bästa ut ifrån de resurser man har och kan ge patienterna god och nära vård oavsett var de befinner sig.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.