Rehabilitering med Curest VR – Varför det funkar!

Rehabilitering med Curest VR - Varför det funkar!

Efter enbart 12 veckors rehabilitering med Curest VR gick Christina från att ha tagit höga doser smärtstillande läkemedel dagligen på grund av en whiplashskada, till att sedan juli enbart behövt några enstaka Alvedon. Nu förklarar Professor Ulrik Röijezon orsaker till Christinas fantastiska framgångar efter rehabilitering med Curest VR. Det är mycket positivt att höra Christinas […]

Curest VR som behandlingsmetod – Professor Ulrik Röijezon förklarar varför det fungerar

Curest VR som behandlingsmetod - Professor Ulrik Röijezon förklarar varför det fungerar

Ulrik Röijezon, Professor i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet och Medicinsk Rådgivare på Curest, förklarar vad som händer i kroppen när vi rehabiliterar huvud- och nackrelaterade skador med Curest VR och varför det är så effektivt. Vid huvud- och nackrelaterade skador eller sjukdomar är yrsel, visuella besvär, hjärntrötthet och nedsatt koordinationsförmåga vanliga symptom, utöver smärta. […]

VR-rehab vid balanssvårigheter – Patientberättelse Veronica

VR-rehab vid balanssvårigheter - Patientberättelse Veronica

Mot alla odds överlevde Veronica år 2019 en bakteriell hjärnhinneinflammation som nästan kostade henne livet och har sedan dess lidit av stora yrsel-och balanssvårigheter. Efter enbart 6 veckors rehabilitering med Curest VR har Veronica överträffat sina egna förväntningar. ”Hur det har gått till förstår jag inte, men marken har slutat gunga!”. Veronica heter jag och […]

Virtual reality och applikationer för behandling av nacksmärta

Virtual reality och applikationer för behandling av nacksmärta

Rehabilitering av långvarig nacksmärta upplevs ofta som utdragen och tråkig. Ett roligare alternativ som dessutom visar på bättre resultat än sedvanlig rehabilitering är användningen av virtual reality (VR). I en studie från år 2021 påvisas fördelar och effekt vid fysioterapi och träning med VR. Patienter som lider av nacksmärta uppvisar ofta olika funktionsnedsättningar såsom förändringar […]

Curest VR i Boden!

Curest VR i Boden!

På Axis fysio i Boden ger träning med Curest VR fina resultat för personer med nackproblematik. ”Jag vill varmt rekommendera Curest VR och är mycket glad att jag hoppade på tåget!”. Sedan hösten 2021 har patienter patienter med nackrelaterade besvär fått komma in till fysioterapimottagningen AXISfysio i Boden och träna med Curest VR tillsammans med […]

Cervical Joint Position Error Test – Easily performed with Curest VR!

Cervical Joint Position Error Test - Easily performed with Curest VR!

Measuring cervicocephalic proprioception in patients suffering from cervical pain has never been easier thanks to the Cervical Joint Positional Error test performed with Curest VR! The Cervical Joint Position Error (JPE) test is a screening tool used to clinically assess an individual’s cervicocephalic proprioception ability. Cervicocephalic proprioception describes one’s sense of position of their head […]

Cervical Joint Position Error test – Enkelt med Curest VR!

Cervical Joint Position Error test - Enkelt med Curest VR!

Med hjälp av Cervical Joint Position Error test är det nu enkelt att mäta cervicocephalisk proprioception med Curest VR hos patienter med nacksmärta! Cervikal Joint Position Error (JPE) test är ett screeningtest som används för att kliniskt bedöma en individs cervikocephaliska proprioceptionsförmåga. Cervikocephalisk proprioception beskriver känsla av huvudets och nackens position i förhållande till resten […]

Lateralflexion med Curest VR

Lateralflexion med Curest VR

Vid smärta eller trauma relaterat till nacken är ett vanligt symptom att rörligheten i nacken blir nedsatt och framförallt i just lateralflexion. Lateralflexion är den rörelse som görs när huvudet lutas åt sidan för att få örat närmre axeln. Vid en undersökning av nacken mäts näst intill alltid lateralflexion för att få ett mått på […]

Proprioceptionträning med Curest

Proprioceptionträning med Curest

I Curest övningsbank finns övningar som är specifikt utformade för att träna proprioceptionen i cervikalens djupa muskulatur. Denna träning är speciellt effektiv för de patienter som har nedsatt motorisk kontroll i nacken som vid exempelvis långvarig smärta, whiplash, yrsel, eller spänningshuvudvärk.  I övningen ska patienten med följsamma rörelser följa en disk som sig rör sig […]