21.09.30

Ayla – Curest nya fysioterapeut

Hej! Mitt namn är Ayla och jag är Curest nya fysioterapeut! Jag kommer hjälpa till med utformning av nya övningar och jobba nära vårdgivare och patienter som använder tjänsten!

Mitt intresse för fysioterapi började under mina tidigare år som simhoppare och sedan som simhoppstränare. Via simhoppet väcktes inte bara intresset för fysioterapi utan även hur man med hjälp av biomekanik och motorisk inlärning kan optimera prestation och förebygga skador. Under min utbildning blev det därför tydligt att biomekanik, motorisk kontroll och e-hälsa var områden som jag skulle specialisera mig inom. Jag började därför engagera mig i forskningsprojekt som bedrevs på skolan av Professor Ulrik Röijezons och gjorde min kandidatuppsats som en del av ett projekt där flugkast i sporten flugkastning undersöktes med hjälp rörelseanalys.

När jag kom i kontakt med Curest var en utav anledningarna att jag fastnade för bolaget deras innovativa tänk kring digitaliserad rehabilitering! De erbjuder inte bara ett kvalitativt och roligt rehabiliteringsverktyg för patienten utan ger även fysioterapeuter en möjlighet att med hjälp av objektiv statistik se och mäta progression, vilket idag är en stor utmaning. Med hjälp av VR-teknologin kan undersökning och behandling implementeras enkelt ute i klinikerna men kan även användas helt på distans vilket verkligen är framtiden inom fysioterapi. Curest kombinerar teknologi med fysioterapi, vilket för mig är helt i tiden men även väldigt intressant och roligt att jobba med.

Det ska bli häftigt att vara en del av ett gäng som med sitt innovativa tänk tagit rehabilitering till en ny nivå inom vården!

// Ayla Langlais
Leg. Fysioterapeut

Ayla - Curest nya fysioterapeut
Ayla Langlais, leg fysioterapeut
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.