Rehabilitering med Curest VR – Varför det funkar!

Rehabilitering med Curest VR - Varför det funkar!

Efter enbart 12 veckors rehabilitering med Curest VR gick Christina från att ha tagit höga doser smärtstillande läkemedel dagligen på grund av en whiplashskada, till att sedan juli enbart behövt några enstaka Alvedon. Nu förklarar Professor Ulrik Röijezon orsaker till Christinas fantastiska framgångar efter rehabilitering med Curest VR. Det är mycket positivt att höra Christinas […]